Телескопът Hubble откри красив космически обект, чиято форма напомня силно на лазерен меч от Star Wars поредицата. Дори горното сравнение да не ви изглежда твърде очевидно, вероятно ще се съгласите, че правилната форма на обекта е по-скоро рядкост за космически тела. Заснетата от Hubble гледка всъщност показва обект от типа Хербиг-Харо.

В тази категория влизат космически формации, възникнали в резултат на мощни изхвърляния на газ и прах след раждането на нови звезди. Младите звезди изстрелват струи от газове и фини твърди частици с изключително високи скорости – срещата на тези материали с облаци и други прахови частици в района е причина за ярките греещи части от обектите. Както споменахме, правилната форма на заснетия обект е по-скоро изключение, тъй като повече подобни феномени има издължена, но неправилна форма или наподобяват облаци без строга форма.

Знаете ли, че зад орбитата на Нептун може да има неоткрита планета?