Астрономи от Мексико и Швеция съобщиха за първото наблюдение на огромен обект на границите на Слънчевата система. За мистериозното космическо тяло е известно твърде малко – то няма собствено излъчване и може би се намира на около 100 астрономически единици от Слънцето (за сравнение, Плутон се намира на 29 a.e от нашата звезда). Обектът може да се окаже както планета, няколко пъти по-голяма от Земята, така и кафяво джудже с неизвестна маса и орбита.

 

С помощта на телескопа ALMA астрономите са планирали да проучат системата Алфа Центавър в субмилиметровия диапазон, която според сегашните данни съдържа в себе си три звезди. Но при последното наблюдение на разстояние 5.5 ъглови секунди от звездите те са видели нов, неизвестен досега източник на излъчване. Разглеждайки каталога, съставен с помощта на най-мощния инфрачервен космически телескоп WISE, изследователите не са получили никаква информация – когато WISE е заснемал тази част от Космоса, потенциалният обект може би е преминавал близо до звездите на Алфа Центавър и е останал невидим на техния ярък фон.

Загадъчното тяло е получило името αCen D, което означава, че учените засега го причисляват като четвърти участник в звездната система на Алфа Центавър. Но учените не изключват и възможността за неговата принадлежност и към нашата Слънчева система, макар че не прилича на нито едно от почти 800 хилядите познати обекта в Слънчевата система. Изследователите стигат до извода, че е възможно обектът да е т.нар „екстремален транснептунов обект“ (Extreme Trans Neptunian Object, ETNO) или с други думи – неизвестно крупно тяло, въртящо се далеч зад орбитата на Нептун.

 

Извършените досега наблюдения са крайно недостатъчни, за да се твърди категорично дали това е най-далечната планета в нашата система или нещо друго, но според доста хипотези, изказани в научните среди до момента, е възможно да става въпрос за хипотетична планета от клас „суперземя“. Другата хипотеза е още по-интересна – кафяво джудже, което е с орбита с радиус от порядъка на 20 хиляди а.е., преминаващо циклично през нашата звездна система.