Учени от Тексаския университет в Остин са на мнение, че на Европа - спътника на Юпитер, трябва да има вода в течно състояние. До този извод те стигнали при проведено компютърно моделиране и изследване на ледените щитове на Земята.

Известно е, че на Европа съществуват области с хаотичен релеф. При новото изследване тяхното съществуване е обяснено с наличието на разположени под леда вулкани и други източници на геотермална енергия. Според учените вулканите разтопяват част от ледника, в резултат на което на дълбочина (например 3 км) се образува подледниково езеро. Неравната повърхност се образува от появата на водата на повърхността в отделни пукнатини и замръзването й след това.

Подобна картина се наблюдава на места и на Земята, поясняват специалистите.

 

Тагове: