Преди да изпратим хора на Марс, ние се нуждаем от място, където те да живеят. NASA, разбира се, има идеи за живот в дълбокия космос, но сега тя активно търси нови предложения в тази насока. Това е следващата стъпка в обявената NextSTEP Broad Agency Announcement от 2014 г., или NeXTSTEP-2. NASA описва NeXTSTEP като "публично-частно" партньорство.

Космическата агенция работи усилено върху плановете си да изпрати хора до Марс, и пърия полет с хора на борда трябва да се случи в близките няколко години.

NeXTSTEP-2 трябва да предложи нови прототипи "за по дългосрочен престои в дълбокия космос", казват от NASA. Пълноразмерните прототипи трябва да бъдат готови до 2018г.

Организации с нестопанска цел, компании и университети могат да изпращат своите предложения на NASA с краен срок до 15 юни 2016г. Трябва да отбележим, че участниците трябва да изпратят известие до NASA за намерението си до 13 май. На 25 април NASA ще даде на потенциалните субекти възможност да задават въпроси по темата.

 

Прочетете и това: "Нови хоризонти" продължава мисията си в Слънчевата система 

Тагове: