Учени от университета Дърам създадоха няколко изключително сложни компютърни математични модела, които предоставят нови доказателства за съществуването на тайнствената тъмна материя. Те описват процесите за формиране и развитие на галактиките с и без присъствието на тъмната материя.

Моделите са показали, че скоростта на движение и размерите на галактиките са свързани с тяхната яркост, като при това величината на тези взаимовръзки почти изцяло съвпада с резултатите от практическите наблюдения от астрономите.
Резултатите, получени от един от моделите, показват ключовите компоненти на галактиките, които са обозначени със син цвят. Звездите и газът, от който се зараждат новите звезди, са показани с червен цвят, а ореолът от тъмната материя е изобразен в светлосиво.
За разчитане на математичните модели са използвани мощни суперкомпютри, които са позволили да се „компресират“ в няколко седмици милиардите години формиране и развитие на галактиките. Резултатите от тези изчисления са показали, че фактът за наличие на тъмна материя най-добре обяснява взаимната връзка между масата, размерите и яркостта на галактиките, отколкото всички други алтернативни теории, основна от които се смята Променената Нютонова Динамика (Modified Newtonian Dynamics, MOND).

Нашите изчисления предоставят решение на един от най-отдавнашните проблеми, който терзае учените в продължение на десетилетия“, казват изследователите. „Хипотезата за съществуване на тъмна материя си остава главното обяснение за естеството на източниците на допълнителните гравитационни сили, които свързват в едно всички части на галактиките. И въпреки това, че все още не сме открили тъмната материя, ние се надяваме, че физиците ще се справят и с това в най-близко време