В момента в орбита около Земята се намират около 500 хиляди парчета, разнообразен по своя размер космически боклук, който лети с огромна скорост, поради което дори най-дребното късче метал от него може сериозно да повреди другите спътници, МКС, ракетите и другата техника, което може да попречи на връзките или да усложни работата относно пускането на новите космически апарати. Именно затова учените, особено онези, заети в космическите програми, търсят възможности за почистване на орбиталното пространство.

Чрез финансовата подкрепа на ESA учените от Университета в Тулуза започнаха да работят над магнитни системи за събиране на излезлите от строя спътници. Това са един вид „тегличи“, които могат да издърпват нагоре космическия боклук, да променят траекторията на движението му и след това сами да се спускат от орбита към Земята. Според плановете на учените системата ще бъде с криогенни магнити, които ще действат на металните боклуци отдалече благодарение на мощните магнитни полета, създадени от свръхпроводници, и охлаждането до криогенни температури, което ще намали опасността от падане на събиращите системи, цената на които ще бъде поне няколко милиона. Използвайки криогенните магнити, тегличите ще могат събират боклука от разстояние 10-15 метра. Като бонус на технологията се явява фактът, че може да бъде използвана за корекция и запазване на траекторията на работещите в сложни масиви спътници.