Дупката в озоновия слой е един от най-сериозните проблеми в наши дни, но благодарение на международната забрана за употребата на увреждащите го химикали, през последните 30 години дупката започна постепенно да намалява. Сега изследване на NASA дава по-ясна представа за нейното свиване, като анализира химикалите около дупката през последното десетилетие. Това е първото окончателно доказателство, че именно човешкото влияние е причинило първоначалната озонова дупка, тъй като контролът върху него я кара да се смалява.

Екипът на Goddard Space Flight Center (GSFC) на NASA е измерил композициите от химикали в озоновата дупка през последните години с помощта на инструмента Microwave Limb Sounder (MLS), разположен на борда на сателита Aura. Установено е, че хлорните нива са намалели с близо 0.8% на година от 1996 година насам, а озоновата дупка се е смалила с 4 милиона кв.км от 2000 година насам. Според водещите учени на изследването причината е ясна: международната забрана за използването на химическите вещества хлорфлуорвъглеводороди през 1987 година (протокол „Монреал“) и официалното им обявяване за нарушаващи озоновия слой.