Огромен участък аномално топла вода в Тихия океан е довела до ръст на концентрацията на озон в западната част на САЩ. Този участък, наречен „Петното“ заема около 9 милиона квадратни километра площ и оказва влияние не само на течението, но и на качеството на въздуха.


Участъкът топла вода в Тихоокеанския регион е бил открит още през 2013 година, като е продължил да нараства през 2014 и 2015 години. През 2016 петното почти изчезва или поне не е толкова забележимо. Аномалията се свързва с масовото измиране на животни в океана в продължение на 2015 година, в това число и с гибелта на хиляди калифорнийски морски лъвове от глад, заради повишаване температурата на водата с 3 градуса и масовата смърт на морски птици в западната част на САЩ. През 2015 година по западното крайбрежие на САЩ температурата на въздуха е била няколко градуса над нормата, което е предизвикало токсичен цъфтеж на водата. Учените и досега не могат да обяснят това явление.
„Петното“, също така, е предизвикало и рязко повишаване на нивото на озона в Западното крайбрежие. Учени от Вашингтонския университет, които по това време са правели някои изследвания в района просто не са повярвали на получените данни, които са показвали превишение на озона от 3 до 13 милиона части. След повторна проверка на резултатите е станало ясно ,че възможността за грешка е изключена. Повече от година е посветена на изучаването за причините за възникване на тази аномалия, като учените са стигнали до извода, че именно „Петното“ е повлияло на времето тази през тази година.