Апаратът Venus Express на Европейската космическа агенция откри, че Венера се върти по-бавно, отколкото преди. Проведените наблюдения показали, че определени части от релефа се намират не там, където трябвало да бъдат според предварителните очаквания на базата на данни за скоростта на планетата от 90-те години на миналия век. Разминаването е приблизително около 20 км.

Едно от обясненията за забавянето на скоростта на въртене е въздействието на плътната атмосфера, чието налягане е 90 пъти по-голямо, отколкото на Земята, както и силните ветрове. Подобно забавяне се наблюдава и на нашата планета заради посоките на ветровете и изменението в температурите. В резултат на това продължителността на деня на Земята може да се променя с една милисекунда.