Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров се срещна с генералния директор на Хуауей Техонолоджис България г-н Дженсен Ли, за да обсъдят възможностите за сътрудничество и инвестициите в развитието на младите хора в България.

Виждането на Huawei е, че всеки има право на висококачествено образование, включително на развитие на дигиталните умения, които са необходимост в днешния свят. Въпреки това неравенството в образованието остава огромен глобален проблем, който засяга индивидите, общностите и социално-икономическото развитие.

Проф. Димитров заяви, че споделя напълно убеждението и философията на компанията, че технологиите могат и трябва да помогнат за осигуряване на учебни ресурси там, където са най-необходими, така че всеки да има уменията, от които се нуждае, за да отключи потенциала си. „За да постигне това, Huawei Technologies Bulgaria се ангажира да работи със своите партньори като УНСС за осигуряване на обучение за дигитални умения и култивиране на ИКТ таланти за бъдещето“, отговори на свой ред генералният директор на компанията за България.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров посети и изложението Huawei Roadshow 2021 Lighting up the future!, което демонстрира най-новите технологичните решения, разработени от компанията.

Облачно-базирано образователно приложение с добавена реалност, производствена линия, ръководена от изкуствен интелект, и автоматизирана 5G технология за минната индустрия са малка част от интелигентните продукти, които Huawei разработва и представи с различни атрактивни демонстрации.

Проф. Димитров разгледа производствена линия, ръководена от изкуствен интелект, кола на бъдещето и състезателни VR игри.

Високотехнологичните иновации на Huawei намират и приложение в образователния сектор - представена беше облачно-базирана интелигентна дъска с многообразни функции, сред които автоматично трансформиране на ръкописен текст в печатен, прецизна графика и високотехнологична камера, подходяща за провеждане на ефективно онлайн обучение и дистанционни срещи.

Huawei IdeaHub е най-новият интелигентен инструмент за производителност за модерното работно място, предназначен да подобри начина, по който отделите работят заедно. Този интелигентен офис интегрира различни функции, включително многоекранна колаборация между подвижни и персонални компютри, интерактивна дъска, интелигентно писане на ръка, дистанционна работа и видеоконферентни връзки.

Новият продукт предлага три уникални функции на потребителите, които търсят ултрамодерно интелигентно работно място за различни сценарии: отворена екосистема за видеоконферентни връзки в облак, иновативен и опростен продуктов дизайн вместо традиционно сложния хардуер и интегрирана технология за изкуствен интелект (AI).

Huawei представи и своите проекти от Tech4All, дългосрочна инициатива за дигитално приобщаване с цел използване на технологии и приложения от хора и организации навсякъде по света.

Снимки: Huawei