И четирите британски оператора върнаха роуминга за ЕС въпреки обещанията си

И четирите британски оператора върнаха роуминга за ЕС въпреки обещанията си

0 | 10.09.2021