Прогноза: до 2028 г. 75% от софтуерните инженери ще бъдат подпомагани от ИИ

Прогноза: до 2028 г. 75% от софтуерните инженери ще бъдат подпомагани от ИИ

0 | 13.04.2024