Материал от ДНК и стъкло е 4 пъти по-могъщ от стоманата

Материал от ДНК и стъкло е 4 пъти по-могъщ от стоманата

0 | Преди 3 ч.