Интервю с д-р Хайме Гонзало (вицепрезидент HMS Europe) – за иновациите, бонусите и сигурността, които предлага App Gallery

Интервю с д-р Хайме Гонзало (вицепрезидент HMS Europe) – за иновациите, бонусите и сигурността, които предлага App Gallery

7 | 17.09.2022