Meta работи върху оборудвани с камера и изкуствен интелект слушалки

Meta работи върху оборудвани с камера и изкуствен интелект слушалки

1 | 16.05.2024