Гласовите и видео обажданията във Facebook Messenger вече са по-защитени

Гласовите и видео обажданията във Facebook Messenger вече са по-защитени

1 | 15.08.2021