Електрическите велосипеди, които осигуряват двигателна помощ за улесняване на въртенето на педалите, се радват на нарастваща популярност през последното десетилетие като забавна и ефективна алтернативна форма на транспорт. Един от най-големите успехи на движението за електронни велосипеди е приобщаването на хора, които иначе не биха помислили да преминат от кола към велосипед с педали. Сега ново проучване показва колко по-ефективни (и забавни) са е-велосипедите от велосипедите с педали.

Проучването, озаглавено „Електрическо е: Измерване на разхода на енергия и разликите във възприятието между велосипеди и велосипеди с електрическа помощ“, беше публикувано в последния брой на Journal of Transport & Health.

Изследователите сравняват педалните велосипеди с електрически от програма за споделяне на велосипеди с едночасово каране на всеки велосипед, откривайки, че ездачите на електрически велосипеди използват 13% по-малко енергия от педалните и доставят 21% по-голямо удоволствие.

Участниците в проучването първо са били подложени на тест за максимална годност на велосипед и след това са направени необходимите оценки.

Бяха им предоставени велосипед с педали и електрически велосипед от програма за споделяне на велосипеди, за да извършат две едночасови карания на паркова писта.

Пулсът на участниците, както и скоростта на велосипедите бяха непрекъснато записвани по време на карането. Възприеманите нива на усилие бяха докладвани на четири интервала по време на карането. В края на пътуването участниците съобщават за нивото на удоволствие, трудност и умора.

Резултатите вероятно няма да изненадат никого: ездачите на велосипеди с педали са използвали повече усилие и енергия с резултат по-висок среден пулс. Според сърдечните монитори ездачите на велосипеди с педали са достигнали по-висок среден процент на максимална сърдечна честота (69.6%), отколкото ездачите на електрически велосипеди (61.5%). Измерени по скалата на Likert от 1 до 5, ездачите на електрически велосипеди съобщават за по-високо средно ниво на удоволствие (4.6) от ездачите на педални велосипеди (3.8). Освен това както възприеманото усилие, така и умората са по-високи за велосипедите с педали, отколкото за електрическите.

Резултатите от проучването, макар и интересни сами по себе си, също трябва да се разглеждат в рамките на изследването.

Малък размер на извадката от само 15 индивида е доста под това, което повечето статистици биха сметнали за разумно за правене на по-широки заключения. Проучването също така не предоставя подробности за вида на използвания електрически велосипед или нивото на мощността му. И може би най-важното е, че изследването използва доста опростена форма на анализ на потреблението на енергия въз основа на данни за сърдечната честота.

Въпреки това е трудно да се спори с общото заключение, че електрическите велосипеди правят карането по-лесно и по-приятно в сравнение с традиционните велосипеди с педали без електрическа помощ. 

Снимка: Unsplash

Виж още: Honda патентова мъничък е-мотоциклет, който се сглобява като Transformer