Volvo обяви плановете за първата си серия от автономни камиони, които са призвани да работят в норвежка мина. Това е мината за варовик на компанията Brønnøy Kalk във Велфиорд, Норвегия, а задачата започва с товаренето на композициите с варовик в кариерата.

Камионите първо ще се натоварват в кариерата, след което ще изминават пътя до пристанищата, който включва и два тунела с дължина съответно 3.5 км и 0.8 км. В края на маршрута тежкотоварните превозни средства ще достигат пристанището, където превозваният материал ще се изсипва в трошачка отново без човешка интервенция.

Тестовете на това логистично решение се извършват успешно през 2018 г., за да стане напълно действащо до края на 2019 г. Brønnøy Kalk не закупува самите автономни камиони, а цялостно транспортно решение за транспортирането на варовика между двата пункта и заплаща цена на тон. Този бизнес модел ще помогне на шведската компания да убеди потенциалните си партньори да се включат, тъй като първоначалната инвестиция е минимална.

Според Volvo Trucks глобалните нужди от транспорт се променят непрекъснато с много високи темпове и индустрията изисква нови и усъвършенствани решения.