Ушната ви мида вероятно е последното място, където би ви хрумнало да търсите енергия. Но грешите. Изследователски екип от Масачузетския Технически институт успя за първи път да използва енергията от естествената батерия, разположена в ухото. За съществуването на особената структура се знае от много време, но никога преди тя не е влизала в употреба.

Принципът на функциониране е прост - ухото преобразува механична сила (трептения) в електрохимичен сигнал, който да може да се прочете от мозъка. Този сигнал се провежда именно от тази естествена батерия. С помощта на специално създаден чип, учените са успели да използват произведената от нея енергия за да захранят малък радио предавател, който е бил имплантиран в тялото на морско свинче. Батерията е с изключително слаб волтаж, но тя може да влезе в употреба при изработването на слухови апарати, устройства за приемане на медикаменти или сензори, следящи телесните показатели.