Китай започва мащабна кампанията за намаляване на вредните емисии. През 2017 г. ще влезе в сила нов закон за замърсяването на въздуха, който ще сложи лимит на годишния размер на отделяните вредни газове. Компаниите, които искат да превишат този лимит, ще трябва да платят за специално разрешително за по-високи емисии. Подобни програми вече бяха тествани в някои части на страната като подготовка за националната кампания. Правителството на Китай планира да регулира строго и количествата държавни средства, които се инвестират в инициативи, които могат да имат негативен ефект за околната среда.

Крайната цел е намаляване на вредните емисии наполовина до 2030 г. и преминаването към природосъобразни методи за добиване на енергия. Много анализатори са скептични, най-вече заради остарялата инфраструктура, която разчита на въглища и на нежеланието на хората да променят начин си на живот и работа.

Знаете ли как китайска клиника рекламира даряването на семенна течност?