Това творение на техниката и съвременната научна мисъл носи прякора Robojelly може да се придвижва във водата, наподобявайки медуза, от където идва и името му.
Проектът на учените засега е в начален стадий на развитие, но те таят надежди, че в скоро време този робот ще се използва успешно при спасителни акции в океана.

Роботът използва като гориво водород и практически няма да има проблеми в екологичен и икономически аспект. За да копират в максимална степен естествените движения на медуза, авторите на робота използват материали, които запомнят оригиналните движения на мекотелите.

Robojelly използва енергията, отдадена при химична реакция между кислород и водород, която задвижва неговите „мускули". По този начин роботът е в състояние да регенерира гориво за себе си от обкръжаващата го среда, без да разчита на друг енергиен източник, какъвто са батериите. Това го превръща в напълно независимо откъм енергия творение.

Понастоящем роботът се задвижва от едновременната работа на осем сегемента, но тенденцията според създателите му от Вирджиния, е всеки един сегмент да бъде задвижван поотделно, контролирано. Това би довело до по-добър контрол върху Robojelly, както до и неговото бързо пренасочване.