Рециклирането на батерии в Швеция и Обединеното кралство ще бъде улеснено от специално разработена за целта машина. Устройството разполага с изкуствен интелект и ще улесни процеса на сортиране на батериите и отделянето на тези, които съдържат все още годни за употреба компоненти.

Апаратът функционира с помощта на камера и мозък-компютър, който копира принципите на работа на човешкия и може да се научи да разпознава определени обекти и да им реагира. Когато батериите биват анализирани от машината, тя им прави снимки и ги сравнява с изображение на други батерии в своята база данни. Устройството може да разпознава около 2000 различни вида батерии и то за няколко милисекунди, т.е. доста по-бързо от човек. Тя има и по-съвършени механизни на анализ от предшествениците си и може да определи дали една батерия е надраскана, изцапана или пробита и да я отстрани.