В близко време, широко разпространената безжична връзка Wi-Fi може да получи ценно допълнение в лицето на новата технология Li-Fi, разработвана от специалистите от университетът в Единбург под ръководството на професор Херълд Хаас.
За разлика от Wi-Fi мрежите, в които данните се предават по радиоканалите, Li-Fi предлага обмен на информацията чрез светлина. За целта се предлага ползването на LED лампи с високочестотна промяна на интензивността на светлината им, като колебанията стават толкова бързо, че са недоловими за човешкото око. За регистриране на кодираните по този начин пакети данни е необходим специален фото-детектор.

 

През 2011 година, професор Хаас показа, как с помощта на обикновена светодиодна лампа може да се предава висококачествено видео по безжичен път. В хода на презентацията той е закрил с ръка светлинният поток и възпроизвеждането веднага е спряло. По време на миналогодишната презентация технологията Li-Fi е била с пропускателна способност 10 Mbit/s. Сега екипът учени е успял да достигне скорост от 130 Mbit/s, а в бъдеще време те се надяват да достигнат и скорост от 1 GB/s.
Изследователите отбелязват, че прототипът на системата не изисква никакви скъпи компоненти или антени. Технологията може да се ползва там, където по едни или други причини е нежелателно ползването на радиовълни, а прокарването на кабели е трудно. Наистина, Li-Fi има един основен и доста голям недостатък - между източникът на светлината и приемника трябва да има пряка видимост.