Ако си мислите, че авиационните двигатели са най-големият шедьовър на съвременното инженерно изкуство, то просто погледнете тази красота. Това е 9HA от General Electric – най-съвършената и ефективна газова турбина в света. Тя не може с лекота да издигне Боинг 787 във въздуха, но затова пък в нейните възможности е да успее да захрани с електроенергия среден по размери град.

Турбината, получила името Harriet, е резултат от проект с цена над 1 милиард долара на General Electric. Всяка такава система се конструира от високотехнологични материали, включително например лопатки от твърди кристали и керамични матрични материали, което й позволява да работи при много високи температури с невероятна ефективност 61%.

Това е най-иновативната технология в отрасъла“, казва мениджърът по маркетинга на Harriet Майк Градуа. „Преди 15 години биха били необходими два пъти по-големи системи за осигуряването на същото количество енергия. Освен това те бяха доста по-неефективни, изгаряха повече гориво и изхвърляха повече отпадъчни емисии.“

Още повече – 9HA е необикновено „умна“ за индустриален механизъм. Всяка турбина е снабдена с повече от 3000 механични, температурни и химически сензори, които проследяват всеки аспект от работата им. Този непрекъснат поток от данни се изпраща в център за мониторинг, но самата компания General Electric работи в момента над интеграция на този поток в набиращия скорост промишлен интернет.

Тъй като на 9HA са необходими само 10 минути, за да загрее и да премине от изключено състояние до пълна мощност, тя се явява идеално решение за хибридните системи за генериране на енергия. Ако бъде обединена със слънчева или ветрогенераторна система, тя може бързо да се включи за допълване на цикличния ритъм, характерен за системите, използващи възобновяемите източници на енергия. А с бъдещето и включването в промишления интернет системата ще може да реагира на променящите се условия без човешка намеса.