Американската корпорация General Electric откри в Питсбърг завод за производство на метални детайли с помощта на технологията за 3D печат. Новият център за усъвършенстване на адитивните технологии (CATA) е създаден за създаването на различни метални конструкции.

3D печатът е пълна противоположност на традиционните методи за производство и обработка на металите, такива като фрезоването и изрязването, където формирането на готовото изделие става чрез отстраняване на материала. Адитивният печат на метални детайли включва такива методи на производство, като електроннолъчевото разтопяване (EBM), директното лазерно синтероване на металите (DMLS), селективното лазерно топене (SLM) и селективното лазерно синтероване (SLS).

Заводът (CATA) е струвал на General Electric 40 милиона долара, като в предприятието се трудят 50 работници, които печатят металните изделия и се занимават с научноизследователски и опитно-конструкторски дейности в областта на адитивния 3D печат. Американските инженери се надяват, че технологията за 3D печат скоро ще бъде достъпна не само в лабораториите, но и в големите промишлени предприятия. По-миналата година инженерите от GE конструираха първия модел на реактивен двигател от напечатани на 3D принтер метални детайли.