Ако идеята на компанията Solar Roadways се осъществи, огромни жилищни площи в Америка ще бъдат осветени и електризирани от соларни панели. Интересното е, че те ще бъдат разположени не другаде, а по пътищата – т.е. магистрали, първостепенни и второстепенни шосета, ще се покрият със соларни панели, достатъчно твърди да издържат на теглото на всякакви коли, дори камиони и тирове с тежест над 110 000 кг.

 

Панелите, на които за момента е дадено името Solar Road Panels, могат да се инсталират не само по пътища, но и по паркинги и тротоари, по детски площадки и др. Подобна система би направила излишни ядрени и електроцентрали, а парниковите газове биха намалели със 75%. Ако наистина се инсталират, соларните панели по пътищата биха имали и много допълнителни умения, като загряващи елементи, които да ги предпазват от замръзване при дъжд и сняг, а електронните возила би трябвало да могат да черпят енергия от тях докато са в движение. Възможностите на системата са наистина безбройни. Към момента тя се тества от държавни институции в САЩ и ако се одобри, проектът ще започне да набира финансиране и да се планира неговото осъществяване.