Съвременните производители на смартфони се стремят към създаването на все по-компактни, здрави и гъвкави устройства, като това е заложено като основна цел по пътя към усъвършенстването на тяхната продукция. За цялостна завършеност на външния вид и съхранение на техническите характеристики на смартфоните е необходимо заедно с гъвкавите корпуси, които навлизат все повече, да бъде създадена и съответната гъвкава периферия, способна да се извива заедно с тях и с дисплеите.

Учени от лабораторията в университета "Екзитър" разработиха флаш памет, способна да издържа многобройни циклични огъвания, съхранявайки целостта и техническите си параметри. В качеството на основен материал учените са използвали един от най-здравите познати материали в момента – графена. Уникалните му физико-механични способности, като високата здравина, малката дебелина, възможността за многократно огъване, както и способността му да провежда електрическия ток са позволили с негова помощ да бъдат изградени флаш памети с уникални свойства.

Изследователите са използвали графенов оксид, разположен на основа от чист титан, който се окислява при контакт с кислорода. При това са били достигнати уникални показатели, превишаващи всички досегашни технически възможности на устройствата, изготвени на базата на графенов оксид. Била е създадена структура с дължина 50 нанометра и дебелина 8 нанометра, която е позволила да се проведе запис и четене на информация посредством електрически импулси с продължителност около 5 наносекунди. По време на експериментите разработените клетки памет са били разположени на гъвкава основа. При циклични огъвания с радиус от 9 мм флаш паметите са издържали до 5000 цикъла на огъване без загуба на работоспособността си.