Изследователи от Масачузетския технологичен институт (MIT) са вложили много усилия и време в създаването на слънчеви панели, които са по-малки, по-леки и по-ефективни. В процеса на работата над соларните панели учените са създали тънък, гъвкав и лек слънчев панел, който може да бъде поставен върху почти всяка повърхност. За да подчертае колко тънък и гъвкав е соларният панел, изследователите казват, че соларната клетка може да се постави върху сапунен мехур, без той да се спука!

Екипът от MIT казва, че това е най-тънката и лека соларна клетка, произвеждана някога. Един от ключовите моменти при създаването на клетката е разработеният нов метод за създаване на субстрат, който поддържа соларния панел и защитава самата клетката от въздействията на околната среда, всичко случващо се в един процес. Основата за клетката се прави на място и няма нужда тя да бъде обработвана или почиствана. Това свежда до минимум всяка възможност за излагане на тази клетка на прах или други замърсители, които могат да причинят спад в производителността.

В първоначалните изпитания се е използвал гъвкав полимер, наречен „парилен“, и поглъщащ светлината слой, изработен от органичен материал, наречен DBP. Париленът обикновено се използва за защита на имплантирани медицински изделия и печатни платки от увреждането им от околната среда. Учените казват, че избраните материали за соларната клетка са само примери и пробивът е самият процес на производство. Екипът казва, че субстратът и слънчевата клетка могат да се поставят директно върху плат или хартия, използвайки новия метод. Произведената соларна клетка не е особено ефективна, но ниското й тегло дава едно от най-добрите съотношения за мощност-тегло, постигани някога.

Прочетете и това: Sony патентова интерактивна ръкавица за осъществяване на взаимодействия във VR света