Във връзка с множеството провали на системите за безопасност в последните години множество изследователи активно работят, търсейки начини за използването на различните биометрични данни за разпознаване на личността. Във връзка с това учени от Хонконг разработиха метод за разпознаване на движението на устните с цел повишаване нивото на безопасност на системите за идентификация.

Биометричните системи за безопасност извървяха дълъг път от обикновеното сканиране на отпечатъците или ретината на окото до сложни технологии за комплексно разпознаване на личността по мозъчната активност и сърцебиенето. Разработката на хонконгските изследователи използва характерните движения на устните на човека за създаването на двустепенна система за разпознаване на личността. Технологията е патентована още през 2015 година и може да проследява особеностите на формата, текстурата и движението на устните. Според идеята съчетанието на уникалната парола с проследяване движението на устните на потребителя, произнасящ паролата, отговаря на най-високия стандарт за безопасност.

Дори ако двама различни човека произнесат една и съща дума, движението на устните им ще бъде различно и системата може да се обучи да го различава“, обяснява професор Чунг Ю Мин, директор на научноизследователския екип. Системата за проследяване на движението на устните може да бъде интегрирана със съществуващите биометрични системи за безопасност, като технологията за разпознаване на лицето, за повишаване на ефективността на протоколите за безопасност.

Оцени:
Рейтинг: 5
Още от HiEnd

Как точно захарите спомагат развитието на рак? Вече имаме отговор

86 | 18.10.2017