Продължаващите усилия на производителя на чипове Broadcom да придобие съперника Qualcomm ескалираха отново. Broadcom вече предлага да замени изцяло борда на директорите на Qualcomm, след като първоначалната оферта от 130 милиарда долара за покупка бе единодушно отхвърлена от сегашния съвет, съобщава The New York Times. 

"Нашите номинации ще дадат възможност на акционерите в Qualcomm да изразят своето недоволство към сегашния съвет и неговото нежелание да влезе в дискусия с нас", обявиха от Broadcom. Тази стъпка е следващият много агресивен ход на Broadcom, за да се случи придобиването - този път отправено към акционерите на Qualcomm, макар и относително индиректно. От своя страна Qualcomm вече пусна изявление към Broadcom, казвайки, че предложението за смяна на членовете на борда е "груб опит да се заграби властта, за да се постигне напредък по програмата за придобиване".

Qualcomm подчертава също така, че Broadcom не е показала никакви адекватни решения по всички регулаторни въпроси, които могат да се появят, както и че няма нито ангажирано финансиране, нито е завършила прехода си от Сингапур към Съединените щати.

Както отбелязва The New York Times, годишното събрание на акционерите на Qualcomm (което също ще включва избор на членове на Управителния съвет) няма да се случи преди 6 март, така че има още много време, за да може Broadcom да изкаже своите аргументи.