Изследователи от Департамента по езици, системи и софтуерен инженеринг към Мадридския политехнически университет създадоха прототип на мрежа от градски тип, базирана на технологии за квантова криптография. Системата ще бъде внедрена от националния оператор Телефоника до 2010 г.

Прототипът е създаден като част от изследователския проект "Сигурност и конфиденциалност в информационното общество", който се осъществява в партньорство с 12 компании и 15 обществени научни институции. Общият бюджет на проекта е 31 милиона евро.

Целта на начинанието е да спомогне за развитието на ново поколение решения за мрежова сигурност, способни да се справят с рисковете, заплашващи конвенционалните мрежи днес. Квантовата криптография е базирана на принципа на промяна в състоянието на фотоните, при което един и същи фотон може да има едновременно едно или повече състояния. По този начин биха могли да се създадат значително по-сложни системи за криптиране, които са на практика непробиваеми от трета страна.

Тагове: