Най-интересните приложения на Kinect, които сме виждали, не са игри, а научни разработки в областта на компютърното зрение и роботиката. Наскоро Microsoft Research демонстрира впечатляващите възможности на новия Kinect в комбинация с експерименталната система SemanticPaint.

Kinect може да генерира 3D карти на средата около себе си отдавна, но те не разпознават отделните предмети, а работят като едно цяло. SemanticPaint използва няколко фази на разпознаване, за да създаде отделни класове за всеки предмет. Достатъчно е човекът в кадър да започне да докосва различните типове предмети и да назовава имената им на глас. Още по-интересно е, че софтуерът автоматично открива сходните предмети, които вижда, след което назначава същите класове. В бъдеще технологията може да се използва за пълно дигитализиране на заобикалящата среда, което би било особено полезно при работа с добавена реалност.

Microsoft предвижда и широка употреба в помощ на хората със затруднено зрение, които ще могат получават напътствия за света около тях. Всичко това би работило особено добре, когато хардуерът е достатъчно напреднал за интегрирането на подобна технология в очила или друго wearable устройство. Не пропускайте долното видео.