От известно време Google и Motorola са в процес на ожесточено дело с Microsoft на територията на Германия. Компанията от Редмънд твърди, че Лари Пейдж и екипа му се възползват нелицензирано от патент за определяне на локацията на потребителя и предоставяне на съобразна с нея информация.

Финалното решение в делото все още не е взето, но съдия др. Циган вече е предложил решение, което включва пълна забрана на употребата на Google Maps. Ако това се случи, Google ще трябва да блокира достъпа до Maps за всички IP адреси в страната, да предлага версия на Chrome, която не поддържа работа с Maps и да забрани изтеглянето на приложението от Google Play на територията на страната.

Google има още два месеца да се защити. Как смятате, че ще приключи делото? А знаете ли, че Google Street View вече работи в България?