Всички сме попадали в ситуации, в които трябва да блокираме досаден натрапник. Има много решения за подобни действия с повиквания в Android, а същото можете да направите и с текстовите съобщения. Но сега трябва да изберете да блокирате поотделно телефонно обаждане и тестово съобщение и вероятно трябва да го направите в отделни приложения. Освен това, ако смените телефона си, има голяма вероятност тези списъци за блокиране да не се пренесат, което ще ви остави отново податливи на същия цикъл на тормоз. Изглежда, че Google работи, за да промени това с опростено решение за блокиране.

Разбор на APK код помага да се предвидят функциите, които може да се появят в услугата в бъдеще, въз основа на кода в процес на разработка. Възможно е обаче тези прогнозирани функции да не бъдат пуснати в публична версия.

Приложението Phone by Google, популярно като приложението Google Phone, включва няколко интересни подсказки. Те присъстват във версиите v118 и v117 (а вероятно и в още по-ранни версии), но Google изглежда ги е премахнала от версиите v119 и v120. Макар че това невинаги означава, че функцията е напълно премахната, то означава, че може да има още промени или забавяния, преди функционалността да влезе в действие.

Независимо от това, ето низовете от приложението Google Phone v118:

Горните низове показват, че Google работи по ново решение за "опростено блокиране". Това решение ще блокира както обажданията, така и текстовите съобщения, когато добавите даден номер в списъка за блокиране. Списъкът за блокиране ще се споделя и с други приложения.

Семейството низове почива в клона "миграция", което показва, че можете да използвате списъка за блокиране на различни телефони с Android. Това се доразвива от някои от следните низове:

Съществуват наченки на функционалност за "импортиране", която би отворила списъка с блокове за други приложения, а оттам и за други телефони с Android. Приложението Google Phone би могло да ви даде възможност да избирате дали да блокирате обажданията и да изпращате обаждащия се на гласова поща, или да блокирате гласовите съобщения, като ги изтривате автоматично.

Наличието на общ и споделен списък за блокиране, от който всички приложения да могат да четат, би било изключително полезно за справяне с нежеланите обаждания и натрапниците. За да бъде успешна, ще е необходимо участието на други приложения, но липсата на необходимост от индивидуално блокиране на текстови съобщения и обаждания би помогнала, когато ви заливат с непоискани послания.

Понастоящем не е известно дали предполагаемият общ списък с блокирани потребители ще бъде споделян извън приложенията за обаждания и текстови съобщения, като например приложенията за незабавни съобщения и социалните медии. Въпреки това, ако бъде разширена толкова напред, функцията ще се нуждае от по-голяма детайлност, за да позволи блокиране на някои платформи без блокиране на други.

Снимка: Unsplash

Виж още: Бъдещите ANC слушалки може да ви позволят да изберете кои звуци от реалния свят да филтрирате