От тв сериалите до реалния живот следователите използват пръстовите отпечатъци като златен стандарт за свързване на престъпниците с престъплението. Но ако извършителят остави отпечатъци от различни пръсти на две различни местопрестъпления, свързването на тези места е много трудно и следите могат да останат незабелязани.

В криминалистичната общност е добре приет фактът, че пръстовите отпечатъци от различни пръсти на едно и също лице - "вътрешноличностни пръстови отпечатъци" - са уникални и следователно несъпоставими.

Екип, ръководен от бакалавъра по инженерство в Колумбия Гейб Гуо оспорва тази широко разпространена презумпция. Гуо, който няма предварителни познания в областта на криминалистиката, намери публична правителствена база данни на САЩ с около 60 000 пръстови отпечатъка и ги подаде по двойки към система, базирана на изкуствен интелект, известна като дълбока контрастна мрежа. Понякога двойките принадлежали на един и същ човек (но с различни пръсти), а понякога - на различни хора.

С течение на времето системата с изкуствен интелект, която екипът е разработил чрез модифициране на съвременна рамка, се е подобрила в определянето на това кога привидно уникалните пръстови отпечатъци принадлежат на един и същ човек и кога не. Точността за една двойка достига 77%. При представяне на няколко двойки точността се повишава значително, което потенциално може да повиши ефективността на криминалистиката повече от десет пъти.

След като екипът проверява резултатите си, той бързо изпраща откритията си в утвърдено списание за криминалистика, но само няколко месеца по-късно получава отказ. Анонимният експерт-рецензент и редактор заключили, че "Добре известно е, че всеки пръстов отпечатък е уникален" и следователно не би било възможно да се открие сходство, дори ако пръстовите отпечатъци са от един и същ човек.

Екипът не се отказва. Те удвоили водещата си работа, подали на системата си за изкуствен интелект още повече данни и системата продължила да се усъвършенства. Съзнавайки скептицизма на криминалистичната общност, екипът реши да представи ръкописа си на по-широка аудитория. Статията отново е отхвърлена, но Липсън, който е професор по иновации в катедрата по машинно инженерство и съдиректор на Makerspace Facility, обжалва.

"Обикновено не оспорвам редакционни решения, но тази констатация беше твърде важна, за да бъде пренебрегната", каза той. "Ако тази информация наклони везните, тогава си представям, че студените случаи могат да бъдат съживени и дори че невинни хора могат да бъдат оправдани."

Макар че точността на системата е недостатъчна, за да се вземе официално решение по даден случай, тя може да помогне за приоритизиране на следите в двусмислени ситуации.

Това откритие е пример за още изненадващи неща, които предстои да бъдат направени от ИИ, отбелязва Липсън. "Много хора смятат, че ИИ не може да прави нови открития - че той просто преразказва знания", казва той. "Но това изследване е пример за това как дори доста прост изкуствен интелект, при наличието на съвсем обикновен набор от данни, с които изследователската общност разполага от години, може да даде прозрения, които са убягвали на експертите в продължение на десетилетия."

Снимка: Unsplash

Виж още: Екранът на следващия ви смартфон може да бъде изработен от... дърво