Всички сме чували да се коментира тази тема, но знаете ли всъщност, че лицензираният софтуер е не просто по-скъпият, но и по-ефективният начин да работите с дадена програма? Точно такива ползи си поставя за цел да разясни Майкрософт България с новата си кампания, чиято цел е да да запознае бизнеса и потребителите с рисковете, свързани с употребата на нелицензиран софтуер и предимствата от използването на лицензирани продукти.

В рамките на кампанията в българското медийно пространство ще бъдат разпространени информационни материали, които компанията разработва, за да насочи вниманието към последиците, които използването на нелицензиран софтуер може да предизвика.

Използването и разпространението на нелицензиран софтуер и други интелектуални продукти могат да доведат до различни рискове за потребителите, бизнеса и икономиката, предупреждава Майкрософт България. Освен нарушаване правата на автора, също така се ограничават ресурсите за събиране на държавни бюджетни приходи, възпрепятстват се усилията за привличане на чужди инвестиции и създаването на нови работни места.

По последни данни през 2013 година нивото на използване на нелицензиран софтуер в частния сектор в България е 63%. Макар през годините да се забелязва промяна в положителна посока, България все още заема една от първите позиции в Европейския съюз по нива на използване на нелицензиран софтуер. Ето защо Майкрософт България се заема със задачата да направи максимално ясни предимствата на лицензираните програми и рисковете, с които се сблъсквате в противен случай.

Тук може да научите повече за това, как чрез правилно лицензиран софтуер можете да защитите бизнеса си.

Виж още: Майкрософт с инициатива по повод Международния ден за безопасен интернет

Тагове: