Пробни тестове за система с изкуствен интелект на граничните пунктове на Европейския съюз ще заработят съвсем скоро. Системата представлява усъвършенстван детектор на лъжата и ще бъде ползвана в продължение на шест месеца на четири пункта в Унгария, Латвия и Гърция, където има връзка със страни извън Евросъюза.

Наречена iBorderCtrl, тя представлява финансиран от Брюксел проект, който използва изкуствен интелект, за да облекчи граничния процес и по-бързото преминаване.

Пътниците трябва да попълнят онлайн формуляр и да качат някои документи като своите паспорти, след което виртуален граничен полицай започва да им задава въпроси. Сред най-често срещаните запитвания са неща от типа "Какво има в куфарите ви?" и "Ако ги отворим, ще отговаря ли съдържанието на това, което ни казвате?". На тези въпроси пътуващите ще отговарят пред уебкамера и системата ще анализира и оценява десетки микрожестове.

Ако iBorderCtrl прецени, че човекът казва истината, системата издава QR код, с чиято помощ се преминава границата. Ако има подозрение, че то лъже, се събира неговата биометрична информация - включително отпечатъци, лицеви гримаси и данни от дланите на ръцете - и се извиква истински полицай, който да продължи с разпита и да даде крайна преценка.