Астрономите, изучаващи формирането на далечна звезда, откриха облак от вода в Космоса. Водата, която е както обикновена вода, каквато я познаваме от Земята, така и тежка вода - вода, в която един от водородните атоми е заменен с деутерий - може да даде нови сведения за произхода на водата в нашата Слънчева система.

Това откритие е интригуващо и поради факта, че за първи път астрономите успяват да измерят състава на водата в протопланетарен диск. Дискът от материал се намира на разстояние около 1300 светлинни години в съзвездието Орион и се нарича V883 Orionis. Освен че ни дава повече информация за произхода на водата в нашата Слънчева система, водният облак, който астрономите откриха в Космоса, ни дава и повече знание за формирането на звездите.

Според изследователите, участващи в новото прочуване, възможността да измерим количеството вода в протопланетарния диск най-накрая ще ни помогне да запълним празнините за това какво се случва между фазата на протозвездата и кометите, които се създават от остатъците от образуването на планетите. Това е интригуващо откритие, което несъмнено ще помогне за издигане на изследванията ни в областта на звездообразуването и образуването на планети на нови нива.

В повечето случаи водата, открита в Космоса, е под формата на воден лед. Той е типичен за комети и дори планети, обикалящи в пояси и астероидни полета. Всъщност мнозина смятат, че водата на Земята произхожда от комети. Но откъде кометите получават вода? Откриването на този облак от вода в Космоса може би ни дава този отговор.

Това е така, защото кометите обикновено се състоят от остатъчния материал, използван при формирането на планетите. Планети като тези, които ще се образуват в този протопланетарен диск. По този начин концентрацията на вода, открита в този конкретен диск, може да даде отговор на някои въпроси за това как някои комети получават такива високи концентрации на воден лед върху тях. Освен това е важно да се разбере как облакът от вода взаимодейства с останалата част от диска.

Откритието стана възможно благодарение на Големия милиметров/субмилиметров телескоп на Атакама (ALMA). Този голям радиотелескоп е разположен в Чили и може да открива химически маркери в протопланетарните дискове, което му позволи да открие водния облак в V883 Orionis.

Снимка: Unsplash

Виж още: NASA показа футуристична космическа чаша за кафе, която работи без гравитация