Промените в начина ни работа ще доведат до нова революция и до 2033 г. почти една трета от работната сила във Великобритания може да работи на четиридневна работна седмица благодарение на въвеждането на усъвършенствани технологии за изкуствен интелект (ИИ).

Едно от най-големите опасения, свързани с нарастващата употреба и популярност на технологиите с изкуствен интелект през последните няколко години, е дали те ще отнемат работни места на хората, тъй като е доказано, че могат да поемат повече от задачите, които хората изпълняват в момента.

Неотдавнашно проучване на професионалната социална мрежа LinkedIn установи, че почти половината от европейските служители очакват ИИ да окаже значително влияние върху живота им през следващата година.

Инструментите за генериране на текст като ChatGPT на OpenAI и Bard на Google могат да напишат цели статии или бизнес планове за секунди, като се доближават до това, което човек може да направи, когато получи правилните подкани и информация.

Същевременно алгоритмите за генериране на изображения могат да създават фотореалистични картини почти мигновено, което повдига въпроса за сигурността на работните места за художници и илюстратори.

Но новият доклад на Autonomy, независим мозъчен тръст, който разглежда бъдещето на работата и икономическото планиране, излага по-обещаваща визия за въздействието на ИИ върху нашия трудов живот.

В своя доклад GPT-4 (Day Week) авторите предполагат, че 8.8 милиона работници в Обединеното кралство - 28 процента от работната сила - може да работят 32 часа, четири дни в седмицата благодарение на ИИ.

Междувременно други 27.9 милиона - представляващи 88 процента от работната сила в страната - също биха могли да имат работно време, намалено с поне 10 процента.

Двата сценария са 20-процентно намаление на работното време при запазване на същото заплащане на работниците или сценарий, при който производителността на работниците се увеличава с 10%, което позволява 10-процентно намаление на работното време, като същевременно се запази същото заплащане.

"Нашето изследване предлага нова гледна точка в дебатите за това как изкуственият интелект може да се използва за добро“", казва Уил Стронг, директор на изследванията в Autonomy.

"По-кратката работна седмица е най-осезаемият начин да се гарантира, че ИИ носи ползи както на работниците, така и на компаниите. Ако изкуственият интелект трябва да се прилага справедливо в цялата икономика, той трябва да постави началото на нова ера на четиридневнa работнa седмицa за всички."

Снимка: Unsplash

Виж още: Учени от OpenAI предупреждават за опасен пробив в областта на ИИ, който може да промени правилата