Международното летище в Кочин, Индия вече използва само соларна енергия за всичките си електрически нужди. Консумацията на всички сгради и съоръжения е покрита от соларни панели, монтирани на всички подходящи за целта покриви. Освен върху самите сгради, 46 150 панела се намират и в слънчева ферма, разположена в непосредствена близост до летището.

Соларните панели произвеждат около 12 MW електричество, което често надвишава нуждите на летището и прилежащите му съоръжения. Остатъчната енергия бива изпратена в местната електроразпределителна мрежа. По предварителни изчисления, използването на слънчевата ферма с площ от 45 акра вместо конвенционално произведена енергия ще спомогне за спестяването на 300 000 тона въглерод под формата на емисии в следващите 25 години.

А знаете ли, че Google вече може да ви каже колко ще спестите, ако инвестирате в слънчеви панели?