На около 1200 светлинни години от Земята се намира планета с името Кеплер-62f, която NASA представи за пръв път на широката общественост през 2013 г., припомня Slash Gear.

Тогава агенцията описа Кеплер-62f като намираща се в "обитаемия пояс", а сега ново проучване показва, че самата планета също може да е годна за обитаване. Основното заключение от анализа на учените е, че на Кеплер-62f може да има вода в течно състояние, която най-вероятно формира океани. Освен това атмосферата на планетата вероятно е много сходна с тази на Земята.

"Плътността на атмосферата е много близко до нашата, а концентрацията на въглероден диоксид е същата", обяснява Аомава Шийлд от Университета на Калифорния, която е сред участниците в проучването.

Атмосферата на Кеплер-62f действително трябва да има високо ниво на въглероден диоксид, за да я държи достатъчно топла, за да има течна вода заради голямото разстояние, на което се намира тя от своята звезда. Според учените съществуват различни сценарии на базата на стойности на отделните променливи, като при някои от тях Кеплер-62f може да бъде обитаема планета.

Виж още: Прахта на кометата 67Р съдържа основи за възникване на живот