Ако направите търсене за „климатични изменения“ в YouTube, доста вероятно е бързо да срещнете видео, което отрича съществуването на феномена. Всъщност, когато става въпрос за онлайн дискусиите относно климатичните промени, ново проучване посочва, че отричащите явлението превъзхождат тези, които вярват в него. Учените са установили доказателства, че повечето YouTube клипове, свързани с климатични промени, са против възгледа, че те са причинени предимно от човешка дейност.

Прочуването подчертава ролята на социалните медии в съвременния диалог, но и в разпространението на фалшиви научни новини. То приканва учените и тези с достатъчно информация по въпроса да бъдат по-активни в онлайн диалога и да работят за създаването на творчески и убедителни начини, чрез които да съобщават своите изводи. Също толкова важно е, че трябва да сме притеснени от ефектите, създадени от злонамерената манипулация на научни данни и начина, по който се отразяват на поведението ни като индивиди и като общност.

Виж още: Скоро ще може да си измерваме кръвното налягане със... селфи?

Проучването на Университета в Аахен е анализирало 200 YouTube клипа, свързани с климатичните изменения. 107 от тях или отхвърлят виждането, че това е човешко дело, или твърдят, че климатичните промени са конспирация.

Клиповете, лансиращи конспиративни теории, имат най-много гледания. Това показва, че част от проблема се крие в алгоритмите за препоръчване на съдържание в социалните медии, които най-често ни подават информация, сходна с нашите виждания и интернет активност. Това означава, че някой, който е скептичен по въпроса за климатичните промени, най-вероятно ще продължи да получава препратки към такова съдържание, което занижава вероятността да предприеме обратни действия и позиция по въпроса.