Слънчевите панели за производство на чиста енергия са вече утвърдени на пазара и непрекъснато се подобряват, но според нов доклад от Европейския съюз икономическото им въздействие е доста по-неблагоприятно от въздействието на вятърната и дори водноелектрическата енергия.

Докладът отчита не само капиталовите и оперативните разходи на електроцентралите, но и техните икономически последици от гледна точка на изменението на климата, замърсяването и изчерпването на ресурсите. Това може да звучи изненадващо, но има изобилие от информация, върху която се основават тези изчисления (вижте подробности в доклада на Европейския съюз в този PDF).

Създателите на доклада изчисляват прогнозирания икономически разход за мегаватчас на електрическа енергия, произведена с помощта на всяка от технологиите. И слънчевата се оказва най-неефективна. Според анализа новите поколения въглищни инсталации и тези за природен газ струват малко над 64 щатски долара на мегаватчас; наземните вятърни инсталации 102 долара; ядрената енергия 115 долара; слънчевите централи 127 долара.

Но защо?

Изглежда, че според Technology Review това се дължи на производството на соларни клетки. Повечето клетки са произведени в Китай, а там електроенергията е изключително „въглеродно интензивна“. Комбинирайки това с факта, че клетките използват важни метални ресурси, се получава цялостно лошо икономическо въздействие. За отбелязване е, че докладът се основава на данни от 2012 г., така че нещата биха могли евентуално да са се променили през последните две години. Вероятно не с много.

 

Прочети още: Локалното затопляне и екологичните методи за отопление