През 1992 г. група учени от цял свят ясно и категорично ни казаха - човешката дейност заплашва планетата. Тогава започна да се говори открито за т.нар. изменение на климата. Това е термин с широко значение, който се отнася до промяната на климата на Земята в дългогодишен период от време. Отделянето в атмосферата на въглероден двуокис и други газове като метан, който има по-голям потенциал за затопляне от СО2, предизвиква т.нар. парников ефект, при който отразената от Земята слънчева радиация не може да се разсее в Космоса, а се връща и затопля още повече Земята.

Както може да си представите, днес нещата не са се подобрили особено.

На фона на това мрачно заключение идва новият призив от над 15 000 учени от 184 страни, които дадоха глас на позицията си, за да отбележат 25-ата годишнина на първоначалното си предупреждение.

"Човечеството се провали в опита си да се промени и да реши тези предвидими промени в околната среда. Нещо повече, много от тях днес се влошават и скоро ще бъде твърде късно да променим посоката на нашата мрачна траектория", твърдят учените.

Не всичко обаче е загубено - те са набелязали 13 неща, които могат да бъдат направени още в близко бъдеще, за да избегнем катастрофата. Сред тях са създаването на по-зелена технология, обособяването на природни резервати и нови икономически политики, които да ограничат потреблението.