Тази седмица е революционна за науката, но не защото е открит нов физичен закон или сме постигнали пробив в квантовите изчисления; става въпрос за ново решение, според което всички научни документи в Европейския съюз трябва да станат свободно достъпни и безплатни за всеки, който има интерес към тях.

Това трябва да се случи към 2020 г. и подобен акт не само ще окаже влияние върху това, как се разпределят и използват научните фондове и частните средства за финансиране на проекти, но и на практика ще направи самата наука безплатна, коментира Science Alert.

Идеята за премахването на платения характер на научните текстове се базира на три основни елемента - безплатно споделяне на знание, свободен достъп и повторно използване на научни данни. Това означава, че само след няколко години милиони души ще имат пряк и свободен достъп до огромна база данни от познания на експерти в областта на физиката, биологията, инженерното дело, математиката и др. Замисляйки се върху мащабите на инициативата, изказването на комисаря по научната дейност и иновациите в ЕК Карлош Медас, че това "ще промени живота ни", наистина звучи логично.

Виж още: Google иска да провери дали компютрите могат да бъдат творци