Според изтекла вътрешна анкета, служителите на Microsoft са изразили загриженост относно настоящото ръководство на компанията. Проучването, което отбелязва значителен спад в доверието в сравнение с предходната година, хвърля светлина върху предизвикателствата, пред които са изправени служителите на Microsoft.

По-рано тази година главният изпълнителен директор Сатя Надела обяви плановете си да съкрати 10 000 работни места до края на третото тримесечие на 2023 г. Заедно със съкращенията Microsoft разкри, че служителите няма да получат увеличение на заплатите през тази година, позовавайки се на трудните икономически условия.

Изтеклите резултати от анкетата подчертават влошеното отношение на служителите към работата в Microsoft. На въпроса дали работата в компанията е добра идея, 69% от анкетираните са отговорили отрицателно, което представлява увеличение с 3% спрямо предходната година. През 2021 г. 73% от служителите са смятали, че работата в Microsoft е чудесна възможност.

Данните разкриват още, че възнаграждението е основното притеснение на служителите, което съвпада с негативните нагласи. Тези настроения бяха подсилени от неотдавнашната новина на главния изпълнителен директор, че тази година няма да бъдат предоставени бонуси за заслуги. Служителите поставиха под въпрос несъответствието между техните опасения и решението на компанията.

В последваща ежедневна анкета относно готовността на служителите да останат в Microsoft, ако им бъде предложена по-добра възможност на друго място, по-малко от половината от анкетираните изразиха намерение да останат в компанията.

Тези промени са имали отрицателно въздействие върху морала и ефективността на служителите. Изтеклият имейл от Надела, в който се говори за замразяване на заплатите, допълнително изостри смесените емоции сред служителите, а това води до опасения относно процеса на вземане на решения и цялостното ръководство.

Забележително е, че Microsoft прекрати ежегодната си анкета "Сигнали от служителите", в която те могат да споделят мнението си за компанията. Липсата на тази платформа вероятно е допринесла за натрупващото се разочарование сред служителите.

Предстои да видим как Microsoft ще се справи с тези предизвикателства и ще гарантира през следващите месеци удовлетвореността на заетите в компанията.

Снимка: Unsplash

Виж още: Вече ползват ChatGPT и Google Bard за генериране на частично работещи ключове за Windows 10 и 11