Корпорацията Toyota Motor представи четири робота, предназначени да бъдат в помощ на хората. Това са моделите Independent Walk Assist, Walk Training Assist, Balance Training Assist и Patient Transfer Assist. И четирите трябва да се появят на пазара през 2013 г.

Independent Walk Assist е създаден в услуга на парализирани хора, които чрез него ще могат самостоятелно да се движат. Walk Training Assist доста прилича на него, но с тази разлика, че предоставя допълнителна информация, позволяваща коригирането на положението на тялото. Balance Training Assist е за хора, изпитващи проблеми с пазенето на равновесие. Patient Transfer Assist е платформа, предназначена за лесното превозване на пациенти.

 

Тагове: