Акустиката е възникнала още в зората на човешката история, най-вече заради интереса на хората към музиката. В началото, познанията в тази област са имали чисто емпиричен, а често дори и мистичен характер. Например, китайският философ Фохи, живял около 3000 г. преди новата ера, се е опитвал да намери връзка между височината на тона и петте елемента - земя, вода, въздух, огън и вятър. Днес акустиката намира приложение къде ли не, като налице са дори и някои наистина впечатляващи технологии.

Такава е „акустичната левитация", която се базира на използването на т.нар. „стоящи вълни". При нея, между два ултразвукови говорителя, в резултат на нелинейните характеристики на  тези звукови вълни възникват „клетки" в налягането, в които може да се поставят и да висят свободно в пространството, например капки течност (вижте видеото по-долу). Явлението се използва преди всичко за изучаване на биологично активните вещества. Това позволява да се избягва кристализирането им върху стените на химическите съдове, тъй като в случая изобщо няма такива.