Френски археолози откриха недалеч от Сахара две гробници на жреци, живели по времето на фараона от 6-ата династия Пиопи II. Гробниците са открити от сътрудниците на French Institute for Oriental Studies, като аналогично на повечето древноегипетски находки и тази е била разграбена още в древността. Не е помогнало дори това, че самата гробница е била изградена на две нива.

 

На нивото на земята са били построени погребалните камери от тухли, а в скалата са пробити дълбоки шахти – в единия случай, влизащи 6 метра, а в другия – на 12 метра навътре. В случая са били открити скелетите на двама жреци, като съдейки по надписите на стените, те са се казвали Анхти и Саби. Крадците са извадили телата им от саркофазите, захвърляйки ги на земята, където те са престояли над 4000 години.

Освен скелети в гробницата са намерени и няколко алабастрови съда, очевидно съдържащи благовонни масла и някои вещи, принесени в дар на боговете. Тези находки правят откритието интересно, но то става още по-ценно заради отлично запазените стенописи с изображения на погребалните ритуали. Стените на египетските гробници винаги са били покривани с множество изображения, показващи покойника в задгробния свят или с надписи, съдържащи заклинания, които са били длъжни да му осигурят леко преминаване в царството на мъртвите, както и благословията на бог Озирис. Очевидно изображенията, открити в гробницата на Анхти и Саби, също е трябвало да умилостивят висшите сили. Но както е видно от крадците, уви, спасение няма.