Една от най-особените концепции на квантовата теория – че атомите в квантово състояния не би трябвало да се движат, ако ги наблюдаваме и измерваме тяхната активност, беше доказана. Макар да звучи парадоксално, това поведение е съвсем истинско и беше демонстрирано от изследователи от университета Корнел.

Учените са забелязали, че частиците в изключително студен облак от рубидий не са се движили по време на наблюдение. Активността на атомите е била обратнопропорционална на използването на лазери за измерване й. За да забележат движение и нормална активност, изследователите е трябвало да намалят използването на лазера или да го елиминират напълно.

Откритието е особено важно за създаването на квантови компютри. То показва, че е възможно разработването на квантови системи за криптиране, които не позволяват на трети страни да достъпват данните ви, без това да повреди или изтрие информацията. Възможността за спиране на движението на атоми пък позволява разработване на изключително прецизни квантови сензори.

Знаете ли, че според Microsoft квантовите компютри ще бъдат реалност до 10 години?